Kerékpáros járőrök Miskolc közterületein

A Miskolci Önkormányzati Rendészetnél a mai napon különleges kerékpáros szolgálat vette kezdetét. A járőrök indítását két dolog tette különlegessé. Az egyik az, hogy az ország vidéki települései közül Miskolc városa élen járt a rendészet kerékpáros szolgálattal történő megerősítése terén, a másik különlegesség pedig a szolgálat összetétele volt.

Önkormányzati rendészeti konferencia

Vincze Csaba | NKE 2014

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője Dr. Christián László egyetemi docens meghívására részt vettünk az "önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai" szakmai fórumon.

 

Az elméleti előadók között egyedüliként kaptunk lehetőséget gyakorlati tapasztalataink bemutatására. A jogszabályi korlátok negatív hatásainak ismertetése még a Belügyminisztérium képviselői számára is új információkat hordoztak és a konferencia résztvevőinek jelentős részében komoly érdeklődést váltott ki a probléma halmaz.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kérésére a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk és részt veszünk az elméleti oktatás gyakorlathoz igazodó szakmai fejlesztésében.

 

Kapcsolódó cikk

A DVTK labdáit szereztük vissza az elfogott tolvajtól

2014. február 26-án a Miskolci Önkormányzati Rendészet közterületen szolgálatot
teljesítő járőre a Miskolc, Andrássy utcán felfigyelt egy fiatalkorú
személyre, aki egy hálóban több piros-fehér focilabdát vitt a vállán.

 

Mire gépkocsival vissza tudtak fordulni, a labdát cipelő személy már
eltűnt a számozott utcák egyikében, ezért a rendészek figyelni kezdték
az utcát. Rövid idő elteltével megjelent néhány fiatal, sportos
öltözetben, rövid nadrágban és sportcipőben, kezükben egy piros-fehér
focival.

 

A járőrök ellenőrzés alá vonták őket, és a helyszíni kikérdezés során
elárulták, hogy nem csupán ez az egy labda van náluk, hanem még néhány,
amit felszólításra előadtak.
A labdák színe, valamint a DVTK közelsége egyértelművé tette a származás
helyét, így a klubot felkeresve, a rendészet munkatársai kérték,hogy
ellenőrizzék, honnan hiányoznak a sporteszközök.

 

Együtt a megelőzésért

A Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői 2014. február 19-én képzéssel egybekötött interaktív tájékoztatót tartottak a Miskolci Önkormányzati Rendészet személyi állománya részére.

 

A főként tűzvédelmi szabályokról szóló feladatismertetésen túl szó esett a már folyamatban lévő közös tevékenységek kiegészítéséről, bővítéséről. Ezen kiegészítés elsősorban a Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőrei számára nevesít új feladatokat a tűzveszéllyel különösen fenyegetett külterületek felmérésében, azok beazonosításában.

 

Az adott feladatkörben eljáró mezőőrök önállóan vesznek részt a tűzveszéllyel érintett területek feltárásában, melyről a Katasztrófavédelem részére tájékoztatást küldünk.

 

Esetleges, járőrök által tapasztalt tűzesetről, annak helyszínéről és megközelítési lehetőségéről így már pontos információ kaphatnak a tűzoltók, melynek segítségével gyorsabban közelíthetik meg a kárhelyszínt.

 

Ezzel az együttműködéssel kiszélesítjük a közrend és közbiztonság érdekében végzett tevékenységeinket.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet évértékelő állománygyűlése

Miskolci Önkormányzati Rendészet évértékelő állománygyűlés

Az ország nagyvárosai közül elsőként Miskolcon alakult önkormányzati rendészet. A Miskolci Önkormányzati Rendészet 10-hónappal ezelőtt, 2013. április 1-én kezdte meg működését, melyről a mai napon ünnepélyes keretek között évértékelőt tartott.

 

Az állománygyűlésen Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere értékelte a szervezet munkáját, tevékenységét. Ezt követően Vincze Csaba az intézmény igazgatója tartott beszámolót a szervezet életében bekövetkezett változásokról az intézményt érintő problémák elhallgatása nélkül. A beszámoló során kitért azon célkitűzésekre is, melyekben kiemelt elemként hangzott el a lakosság közeli működés, a lakossági igények magasabb szintű kiszolgálása, ahol a szolgáltató jelleg, a szakmaiság és a törvényesség a cél.

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet megkezdi a tömegközlekedési járművek ellenőrzését.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet és az MVK Zrt. közös együttműködésének köszönhetően elsősorban az új ŠKODA típusú villamos - de a közeljövőben a többi tömegközlekedési járművön is - azok tisztaságának, vagyonbiztonságának megóvása, valamint az utazóközönség biztonságának érdekében megkezdi a járművek ellenőrzését.

 

Az ellenőrzés-sorozattal célunk a jogkövető magatartást tanúsító utasok biztonságának növelése, a járművek állagának, állapotának megóvása, valamint közreműködés az utazási szabályok betartatásának ellenőrzéséhez.

Sajtófelhívás lakossági fogadóóráról

Vincze Csaba a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője 2013. január 29-án 09:00-12:00-óráig terjedő időszakban rendészeti kérdésekről lakossági fogadóórát tart. 

 

A fogadóóra megtartása a miskolci Önkormányzati Rendészet Miskolc, Győri kapu 27/b szám alatti hivatali helyiségében kerül sor.

 

A fogadóórára történő megjelenéshez előzetes regisztráció szükséges, amelyet 2014. január 28-án 12:00-óráig lehet megtenni az 504-712-es telefonszámon.

 

Mezőőr buktatott le betörőket

Miskolc, Danlos-dülő | 2014.01.16.

Mezőőri járőrszolgalat jelenléte vetett végett egy elhagyatott danlos-dűlői lakóház fosztogatásának.

Lyukóvölgyben teljesített szolgálatot az a lovas mezőőr, aki járőrözése közben erős zajra lett figyelmes, amely egy elhagyatott lakóházból származott. Az ingatlant megközelítésével, ill. jelenlétével megzavarta azt a három ismeretlen személyt, akik az épület megrongálásával szerettek volna olyan fémekhez hozzájutni, amit később fémhulladékként kívántak volna értékesíteni.

Az elkövetők a helyszínről menekülni kezdtek, melyből az egyiküket a helyszínen, a másik két személyt pedig rövid idővel lakhelyükhöz közel sikerült elfogni. Az elkövetőket a rendőrség a Vasgyári Rendőrőrsre előállította.

Szabadnapon is figyelünk

Miskolc, Danlos dűlő | 2014.01.11.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőre szabadnapján, 2014. január 11-én lovaglás közben engedély nélküli favágás észlelt. A két helyszínen, kb.: 2m szállításra előkészített akácfa kitermelői a helyszínről elmenekültek, de a helyszínre érkezett rendőrjárőrök segítségével rövid időn belül megtörtént az elkövetők kézre kerítése.

Ebösszeírás Miskolcon

 

2014. január 1-től február 28-ig terjedő időszakban Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Miskolc város területén 2014. január 1-től február 28-ig terjedő időszakban Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Oldalak