Felhívás síktalanításra

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos/ Használó!

 

Tájékoztatjuk, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/1999. (VI.7.) számú önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. előírja, hogy a tisztántartásra kötelezett köteles az ingatlan határvonalától vagy kerítéstől, tömbtelkes beépítés esetén az épület falsíkjától mért 10m-es területsávot tisztán tartani, illetve tisztántartásáról gondoskodni. Ez a tisztántartási kötelezettség vonatkozik a területsávba eső járdára, zöldfelületre, teraszra, árokra, annak műtárgyaira, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok eltávolítására, dísz- és egyéb burkolatokra, de csak a közút szegélyéig terjed.

 

A közterület felügyelő által hátrahagyott tájékoztató:

 

 

Tags: