Kötelező közzététel a Miskolci Törvényszék 13.P.20.601/2016/95. sz. ítéletének megfelelően

Kötelező közzététel a Miskolci Törvényszék 13.P.20.601/2016/95. sz. ítéletének megfelelően

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala a Miskolci Törvényszék 13.P.20.601/2016/95. sz. ítéletének megfelelően az alábbiakat teszi közzé:

 

„A törvényszék megállapítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint I. rendű alperes és Miskolc Polgármesteri Hivatala, mint II. rendű alperes a miskolci szegregátumokban és a gettósodott lakóépületekben, utcákban, területeken 2011. és 2015. év eleje között, hatóságok és társszervek együttes jelenlétével megvalósult, összehangolt ellenőrzések szervezésével, koordinálásával és 2013. március 31-ig azok lebonyolításával, míg a Miskolci Önkormányzati Rendészet, mint III. rendű alperes 2013. április 1-től 2015. év elejéig ugyanezen ellenőrzések koordinálásával, lebonyolításával a miskolci szegregátumok és a gettósodott lakóépületek, utcák, területek alacsony társadalmi státuszú, mélyszegénységben élő, túlnyomó részt roma származású lakosait a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjog, a hatékony jogorvoslathoz való alapjog, a magánélet tiszteletben tartásához való alapjog, valamint az információs önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggésben közvetlen hátrányos megkülönböztetésben részesítették társadalmi- és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi hovatartozásuk alapján, továbbá zaklatásban részesítették őket a társadalmi- és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi hovatartozásuk alapján, és ezzel megsértették egyenlő bánásmódhoz való jogukat.

 

A törvényszék megállapítja, hogy az I. rendű alperes a Közgyűlésnek és a Polgármesternek a „Fészekrakó problémával”, a miskolci romák kanadai kivándorlásával, a „nyomortelep felszámolással” és a hatóságok és társszervek együttes jelenlétével megvalósult, összehangolt ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvános kommunikációjával, valamint 2011. májusában a diszkriminatív lakásrendeleti módosítás elfogadásával, annak kormányhivatali jelzés ellenére való fenntartásával és alkalmazásával, továbbá a számozott utcák 2014. tavaszán kezdődött hátrányos megkülönböztetést megvalósító felszámolásával, a miskolci szegregátumok és a gettósodott lakóépületek, utcák, területek, alacsony társadalmi státuszú, mélyszegénységben élő, túlnyomó részt roma származású lakosait zaklatásban részesítette társadalmi-és és vagyoni helyzetük, valamint nemzetiségi hovatartozásuk miatt, és ezzel megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogukat.

 

A törvényszék az alpereseket eltiltja a további jogsértésektől. „