Újabb lépések az Avas közrendjéért

Az Avasi-lakótelep nyugati oldalának bejárásával folytattuk a városrész feltérképezését, melyre meghívtuk a terület önkormányzati képviselőjét, Szilágyi Szabolcsot. 

A szakmai szemlénk során az ilyenkor szokásos témaköröket megtartva a lakókörnyezet rendezettségére, a kereskedelmi egységek működésére és környezetére fektettünk nagyobb hangsúlyt. Az ezúttal feljegyzett problémákkal, észrevételekkel és lakossági kérésekkel aktualizáltuk a már sokak által megismert és állandó jelenléttel működő közterület-felügyelő járőrpárosunk feladatait.

Ezzel nem zárulnak le az Avas városrészre vonatkozó folyamataink. Következő lépésként megkezdtük a III. ütem szakmai bejárásának az előkészítését.

Fotók: Lengyel Roland

Összehozzuk a szereplőket!

A hatósági jellegű feladataink és eljárásaink mellett igyekszünk aktívan és fizikailag is közreműködni a környezetünk megszépítésében. Ennek érdekében nem csupán összehozzuk a probléma terén aktív civil szervezeteket és állampolgárokat, hanem operatív módon is részt kívánunk venni a gócpontok felszámolásában.

Mint ahogy arról korábban is beszámoltunk, bejárást tartottunk a Vasgyár környezetében, ahol a lakosság közreműködésével elemeztünk ki a köztisztasági problémákat. Szintén tájékoztatást adtunk arról, hogy a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökével Serbán Zsolt-tal is aktív együttműködést építettünk ki.

Mindezek eredményeként 2024. március 16-ra egy olyan akció kerül megszervezésre, melyben a Vasgyár környezetében detektált illegális hulladéklerakók felszámolását tűztük ki célul.

Fotók: Lengyel Roland

Egynapi munkánk, ami számunkra egy hónapot ér!

Favágással és aprítással segítettük a Szimbiózis Alapítványt, annak érdekében, hogy probléma nélkül tudjanak fűteni a majorságban.

 

Fotók: Lengyel Roland

Vasgyári lokálpatriótával találkoztunk

​​​​​​​Fotók: Lengyel Roland

A MIÖR kiemelt tervei között szerepel a lakosság partnerként történő bevonása. Jelen törekvéssel új teret szeretnénk nyitni a városi közbiztonság fejlesztésében, ahol az elsődleges célunk a társadalom természetes önvédelmi képességének a serkentése és tevékeny támogatása.

Ennek kiváló példája a mai vasgyári területbejárásunk volt, ahol már közvetlenül a lakossággal volt lehetőségünk a személyes találkozásra és a tapasztalatok begyűjtésére. A közös séta közben olyan cselekményt is tapasztaltunk, melyben szükséges volt a MIÖR vasgyári járőrpárosának az értesítése is, akik az észlelt szabálysértés miatt azonnali intézkedést foganatosítottak.

Fotók: Lengyel Roland

Miskolctapolcán is jelen vagyunk!

Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselővel jártuk be Miskolc-Tapolcát, hogy a hozzá érkező lakossági problémák megismerésén túl egyeztetni tudjunk rendészeti feladatainkról.

A megújult és folyamatosan szépülő tapolcai közterületek állagmegőrzése mellett szeretnénk hatékonyan közreműködni az idegenforgalmi szezon zavartalan lebonyolításában is.

Fotók: Lengyel Roland

Még közelebb a lakossághoz

Az Avas városrész után a Győri kapuban is egy újabb olyan közterület-felügyelő járőrpáros kezdi meg a szolgálatát, amely rendszeres jelenléttel igyekszik hozzájárulni az Újgyőri főtér és Malomszög utca közötti terület tisztaságának és közbiztonságának a fejlődéséhez.

A területen megkezdett első szolgálati napjukon munkatársaink a választókerület önkormányzati képviselőjével, Dr. Simon Gáborral találkoztak, aki ismertette a saját, illetve a lakosságtól érkezett észrevételeit.

A közterület-felügyelők szolgálatszervezésénél ügyeltünk arra is, hogy járőreink mind a hétköznapi-, mind pedig a hétvégi feladatellátás során láthatóak, elérhetőek és megszólíthatóak legyenek, ezzel is tovább erősítve az intézményünk lakossággal való együttműködését.

Fotók: Lengyel Roland

Autósok figyelem, behajtani tilos!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Autósokat, hogy a Miskolc, Rácz György – Petőfi Sándor – Bartók Béla tér utcák érintettségében forgalmirend-változás történt.

Míg a Petőfi u. Rácz Gy. u – Dayka G. u. közötti szakaszán a gépjárművel történő közlekedés (átmenő- vagy célforgalommal) engedélyhez kötött; addig a Bartók B. tér Rácz Gy. u. folytatásának a Szinva-lefedésen átvezető szakaszán a gépjárművel történő behajtás (áthajtás) nem engedélyezett.

A szabályozás bevezetésével munkatársaink megkezdték a helyszíni ellenőrzéseket, melynek során számos esetben kellett felhívni a gépjárművezetők figyelmét a közlekedési szabályok betartására. 2024. február 5-től (hétfőtől) a fenti útszakaszon fokozott ellenőrzésre kell számítani, ahol a szabályszegő autósokkal szemben a közterület-felügyelők:

  • a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján 39.000Ft helyszíni bírság, valamint
  • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 36/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 4. előéleti pont kiszabásával élhetnek.

Kérjük vezessenek figyelemmel! Köszönjük!

Érdeklődéssel fogadott bejárás

A február hónapot a 3-as számú választókörzetben kezdtük, ahol Barta Gábor önkormányzati képviselővel találkoztunk.

A lakosság nagy érdeklődéssel fogadta a rögtönzött bejárást. Nagy örömünkre többen éltek a lehetőséggel, hogy a beszélgetéshez csatlakozva személyesen mondhassák el azokat a gondjaikat is, melyben Rendészetünk segítséget nyújthat.

Természetesen ezúttal is jelen voltak a közterület-felügyelő munkatársaink, akik azonnali intézkedéseikkel reagáltak az ismertetett problémákra, mint például a társasházi környezetben jellemző parkolási szabálytalanságokra.

Fogadtunk olyan panaszokat is, amelyek a közterületi szeszesital fogyasztásra, valamint az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmára vonatkoznak. Ezekre az észrevételekre munkatársaink visszatérő ellenőrzéseinkkel fognak reagálni, melyhez ezúton is várjuk a lakosság megoldást segítő és aktív közreműködését.

Jelzéseiket a 06 80 46 00 46-os zöldszámon, valamint az ugyfelszolgalat@mior.hu elektronikus címen várjuk. Köszönjük!

Fotók: Lengyel Roland

Illegális hulladéklerakók, gondozatlan ingatlanok, romos épületek, kóbor ebek.

A felsoroltakat, illetve a Bábonyibércen megjelenő egyéb problémákat jártuk körbe a választókerület önkormányzati képviselőjével Erdei Sándor Zsolttal.

A képviselői bejárást támogatta a MIÖR csapatszolgálata is. Mindezt annak érdekében, hogy a problémák bemutatását szinte azonnal közterület-felügyelői intézkedés követhesse. Ennek köszönhetően számos esetben kezdeményeztünk eljárást olyan ingatlantulajdonosokkal szemben, akik például a jó karbantartására vonatkozó kötelezettségüket mulasztották el.

Járőreink számára természetesen nem maradtak észrevétlenek a közterületen engedély nélkül tárolt üzemképtelen gépjárművek, illetve azok az estek sem, melyekben az ingatlan használója az ingatlanban tartózkodásának jogcímét igazolni nem tudta.

A körzet képviselőjével kiértékeltük a térfigyelő kamerával észlelt jogsértéseket is. Az Ügyeleti és Térfelügyeleti Osztályunk számos olyan illegális hulladéklerakásról tudott beszámolni, melyben eredményes intézkedést tudtak foganatosítani.

Fotók: Lengyel Roland

Újabb előrelépésekről egyeztettünk

Ezúttal a 14-es választókerület közös bejárására került sor, ahol egyrészt sorra vettük az eredménnyel zárult folyamatainkat, másrészt pedig egyeztettünk azokról a problémákról, melyek a jövőre nézve feladatot jelentetnek intézményünk számára.

A Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselővel folytatott szakmai egyeztetés során kitértünk új közterületi kamerák telepítésnek lehetőségeire, valamint a körzet játszótereinek rendeltetetésszerű használatára is. Mivel a választókörzetben számos társasház van, így megkerülhetetlenek az egyes közlekedési, várakozási és megállási szabályokkal, valamint parkolással összefüggő körülmények, témakörök.

A jövőben szeretnénk még szorosabbá fűzni a képviselői- és lakossági kapcsolattartást, hogy a lakókörnyezet rendezettsége, tisztasága, biztonságossága érdekében újabb előrelépéseket tehessünk!

Fotók: Lengyel Roland

Oldalak