Összehozzuk a szereplőket!

A hatósági jellegű feladataink és eljárásaink mellett igyekszünk aktívan és fizikailag is közreműködni a környezetünk megszépítésében. Ennek érdekében nem csupán összehozzuk a probléma terén aktív civil szervezeteket és állampolgárokat, hanem operatív módon is részt kívánunk venni a gócpontok felszámolásában.

Mint ahogy arról korábban is beszámoltunk, bejárást tartottunk a Vasgyár környezetében, ahol a lakosság közreműködésével elemeztünk ki a köztisztasági problémákat. Szintén tájékoztatást adtunk arról, hogy a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület elnökével Serbán Zsolt-tal is aktív együttműködést építettünk ki.

Mindezek eredményeként 2024. március 16-ra egy olyan akció kerül megszervezésre, melyben a Vasgyár környezetében detektált illegális hulladéklerakók felszámolását tűztük ki célul.

Fotók: Lengyel Roland