Gépjárművemen üzemképtelen gépjárműre vonatkozó felszólítást találtam

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelet 3.§ (2)-(5) bekezdései rendelkeznek a szabályellenesen közterületen tárolt gépjárművek elszállításáról. A rendelet tiltja üzemképtelen gépjárművek közterület-használati engedély nélküli közterületen történő tárolását.

 

A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra - forgalmi és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy közterületre adhatja ki.

 

Felszólítások a közterületről történő elszállítás vagy engedély beszerzése érdekében az intézkedő kollégák által:

 - 1. felszólítás-határidő tűzésével (15 napos határidő)
 - 2. felszólítás- azonnali hatályú

 

Amennyiben a felszólítás szerinti határidők eredménytelenül telnek el, akkor a gépjármű közterületről történő elszállítására kerül sor autómentő gépjárművel, vállalkozási szerződés szerint, a a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet alapján.

Hivatkozott rendelet fixen meghatározza az elszállítás és tárolás költségeit, mely minden esetben a gépjármű tulajdonosát terheli.

 

A gépjármű tulajdonosával szemben ezen költségek megfizettetésén túl közigazgatási eljárás megindítására kerül sor a közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelete alapján, melynek szankciója százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabása lehet.

Kapcsolódó bejegyzések: