Együtt a megelőzésért

A Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselői 2014. február 19-én képzéssel egybekötött interaktív tájékoztatót tartottak a Miskolci Önkormányzati Rendészet személyi állománya részére.

A főként tűzvédelmi szabályokról szóló feladatismertetésen túl szó esett a már folyamatban lévő közös tevékenységek kiegészítéséről, bővítéséről. Ezen kiegészítés elsősorban a Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőrei számára nevesít új feladatokat a tűzveszéllyel különösen fenyegetett külterületek felmérésében, azok beazonosításában.

Az adott feladatkörben eljáró mezőőrök önállóan vesznek részt a tűzveszéllyel érintett területek feltárásában, melyről a Katasztrófavédelem részére tájékoztatást küldünk. Esetleges, járőrök által tapasztalt tűzesetről, annak helyszínéről és megközelítési lehetőségéről így már pontos információ kaphatnak a tűzoltók, melynek segítségével gyorsabban közelíthetik meg a kárhelyszínt.

Ezzel az együttműködéssel kiszélesítjük a közrend és közbiztonság érdekében végzett tevékenységeinket.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet évértékelő állománygyűlése

Miskolci Önkormányzati Rendészet évértékelő állománygyűlés

Az ország nagyvárosai közül elsőként Miskolcon alakult önkormányzati rendészet. A Miskolci Önkormányzati Rendészet 10-hónappal ezelőtt, 2013. április 1-én kezdte meg működését, melyről a mai napon ünnepélyes keretek között évértékelőt tartott.

Az állománygyűlésen Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere értékelte a szervezet munkáját, tevékenységét. Ezt követően Vincze Csaba az intézmény igazgatója tartott beszámolót a szervezet életében bekövetkezett változásokról az intézményt érintő problémák elhallgatása nélkül. A beszámoló során kitért azon célkitűzésekre is, melyekben kiemelt elemként hangzott el a lakosság közeli működés, a lakossági igények magasabb szintű kiszolgálása, ahol a szolgáltató jelleg, a szakmaiság és a törvényesség a cél.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatójának évértékelését követően Sebestyén László országgyűlési képviselő; Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, Miskolc rendőrkapitánya és Csóra György a Megye Polgárőr Szövetség elnöke számolt be az együtt lefolytatott, közös tevékenységekről, a szervezetek közös találkozási pontjáról, azok eredményeiről.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet megkezdi a tömegközlekedési járművek ellenőrzését.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet és az MVK Zrt. közös együttműködésének köszönhetően elsősorban az új ŠKODA típusú villamos - de a közeljövőben a többi tömegközlekedési járművön is - azok tisztaságának, vagyonbiztonságának megóvása, valamint az utazóközönség biztonságának érdekében megkezdi a járművek ellenőrzését.

Az ellenőrzés-sorozattal célunk a jogkövető magatartást tanúsító utasok biztonságának növelése, a járművek állagának, állapotának megóvása, valamint közreműködés az utazási szabályok betartatásának ellenőrzéséhez.

Sajtófelhívás lakossági fogadóóráról

Vincze Csaba a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője 2013. január 29-án 09:00-12:00-óráig terjedő időszakban rendészeti kérdésekről lakossági fogadóórát tart. 

A fogadóóra megtartása a Miskolci Önkormányzati Rendészet Miskolc, Győri kapu 27/b szám alatti hivatali helyiségében kerül sor. A fogadóórára történő megjelenéshez előzetes regisztráció szükséges, amelyet 2014. január 28-án 12:00-óráig lehet megtenni a +36 46 504-712-es telefonszámon.

 

Mezőőr buktatott le betörőket

Mezőőri járőrszolgalat jelenléte vetett végett egy elhagyatott danlos-dűlői lakóház fosztogatásának.

Miskolc-Lyukóvölgyben teljesített szolgálatot az a lovas mezőőr, aki járőrözése közben erős zajra lett figyelmes, amely egy elhagyatott lakóházból származott. Az ingatlant megközelítésével, illetve jelenlétével megzavarta azt a három ismeretlen személyt, akik az épület megrongálásával szerettek volna olyan fémekhez hozzájutni, amit később fémhulladékként kívántak volna értékesíteni.

Az elkövetők a helyszínről menekülni kezdtek, melyből az egyiküket a helyszínen, a másik két személyt pedig rövid idővel lakhelyükhöz közel sikerült elfogni. Az elkövetőket a rendőrség a Vasgyári Rendőrőrsre előállította.

Szabadnapon is figyelünk

A Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőre szabadnapján, 2014. január 11-én lovaglás közben engedély nélküli favágás észlelt.

A két helyszínen, kb.: 2m szállításra előkészített akácfa kitermelői a helyszínről elmenekültek, de a helyszínre érkezett rendőrjárőrök segítségével rövid időn belül megtörtént az elkövetők kézre kerítése.

Ebösszeírás Miskolcon

2014. január 1-től február 28-ig terjedő időszakban Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Miskolc város területén 2014. január 1-től február 28-ig terjedő időszakban Miskolc város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún. „ Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége. Azok 2013. december 16. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Miskolc, Városház tér 8. szám alatt az Ügyfélszolgálaton, a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákon vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.miskolc.hu).

Viharos szél rongálta meg a közlekedési lámpát

A viharossá fokozódott szélnek köszönhetően rongálódott meg egy közlekedési lámpa Miskolcon, az Andrássy Gy. és a Harmadik utca kereszteződésében.

A lakossági bejelentést követően helyszínre érkező közterület-felügyelők az így kialakult balesetveszélyt  az érintett közlekedési sáv ideiglenes lezárásával hárították el, melyet a hiba teljes elhárításáig tartottak fenn.

Ellenőrzés Perecesen

A lakcímbejelentési kötelezettség teljesítésén túl a fészekrakó programból származtatható személyek jogszerű tartózkodásának ellenőrzésére irányuló átfogó akciót tartott a Miskolci Önkormányzati Rendészet.

A Rendőrség, ÉMÁSZ, Gyámügyi-, és Szociális Osztály munkatársai a vizsgálat során kiemelt figyelemmel jártak el a kis-, és fiatalkorú gyermekek lakhatási körülményeinek megismerésében, áram- és ivóvíz szolgáltatásvételezés szabályosságának megállapításában. Az akciócsoportban résztvevő mezőőrök az ellenőrzött terület közvetlen környezetében az illegális fakivágást és hulladékelhelyezést is vizsgálták.

Autófeltörőket buktattak le a közterület-felügyelők

A térfigyelő központ jelzésére érkeztek a Miskolci Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelői a Szentgyörgy út mögötti parkolóba, ahol három, gépkocsik között járkáló gyanús személy jelenlétét tapasztalták.

A körülmények tisztázása érdekében rejtett figyelést alkalmaztak, illetve ezzel egyidejűleg megtörtént a rendőrség értesítése. Az aktív térfigyelői szolgálattal párosuló felügyelői jelenlétnek, valamint a rövid időn belül helyszínre érkező rendőrök intézkedésének köszönhetően sikerült mindhárom személyt intézkedés alá vonni. A tettenérést követően a forrónyomos csoport mindhárom személyt a Miskolci Városi Rendőrkapitányságra előállította.

Oldalak