Célpontban a Nagy-Avas | összefogás a rendezetebb pincesorokért

Fotók: Horváth Csongor

Átfogó ellenőrzést tartott a Miskolci Önkormányzati Rendészet szerda délután a Nagy-Avason. Az akciót segítette az a munkacsoport is, amit hegygazdák, civilek és pincetulajdonosok közösen hoztak létre annak érdekében, hogy feltárják és kezeljék a történelmi Avason tapasztalható főbb problémákat, melyeket főként az illegális hulladék és az elhanyagolt ingatlanok okoznak. Az élénkülő városrész az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, ehhez mérten az önkormányzat is igyekszik azt élhetőbbé, rendezettebbé tenni.

Elhanyagolt, romos ingatlanok, hiányzó hulladékszállítási szerződések, szemétkupacok, gazos porták, oltatlan kutyák és egy üzemképtelen állapotban otthagyott gépjármű – a többi közt ilyen esetek miatt intézkedtek a Miskolci Önkormányzati Rendészet (MIŐR) munkatársai szerda délután az avasi pincesorok környékén. A MIÖR az utóbbi hónapokban fokozta a jelenlétét a történelmi Avason, ahol a mezőőrök eddig is napi négyórás szolgálatot láttak el. Ezúttal egy átfogó ellenőrzési akcióra került sor, amiben a rendészet huszonhat munkatársa vett részt. Őket segítette az a munkacsoport is, amit hegygazdák, civilek és pincetulajdonosok hoztak létre, egy tisztább, élhetőbb, a vendégek és turisták számára még inkább csábítóbb történelmi Avas érdekében.

Vincze Csaba a MIÖR igazgatója az átfogó ellenőrzéssel kapcsolatosan kiemelte, hogy a rendészet munkatársai 76 alkalommal intézkedtek. Főként nem megfelelően karbantartott épületek, a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és gondozatlan ingatlanok miatt. Az eljárásrend szerint, amennyiben az ingatlantulajdonos a helyszínen tartózkodik, felszólítják a jogsértés megszüntetésére, ha viszont nincs ott, akkor az esetek jellegétől függően, a rendészet az illetékes szerveknél – jellemzően kormányhivatal vagy önkormányzat – eljárást kezdeményez. Az igazgató hozzátette, hogy tavaly ősz óta érezhető némi változás a pincesorok környékén, az egyre gyakoribb ellenőrzéseknek hamar híre megy, a korábban figyelmeztetett tulajdonosok többsége eleget tett utólag a kötelezettségének, renitensek viszont mindig akadnak. Ettől függetlenül továbbra is indokolt a rendészek jelenléte, akik a korábbihoz képest sűrített járőrszolgálatot látnak el a történelmi Avas területén, ahol a mezőőri szolgálat közterületfelügyelői is egyre gyakrabban tűnnek fel. Munkájukat nagyban segítik a lakossági jelzések, hiszen az egyenruhások nem lehetnek mindig, mindenhol jelen, sőt, a környékre tervezett tíz térfigyelő kamera sem oldhat majd meg minden gondot, viszont hozzájárulhat az eredményesebb rendészeti munkához, és egy rendezettebb városrész kialakításához.

A történelmi Avason tíz év alatt több mint száz pince cserélt gazdát a csaknem kilencszázból, sűrűsödnek a városrészt érintő kulturális és gasztronómiai rendezvények, egyre többen fedezik fel (újra) az avasi pincesorokat. A miskolciak és az ide látogatók megszerették a hétvégi eseményeket, melyekre egyre többen látogatnak el egy-egy pohár bor, séta, beszélgetés vagy az élő zene miatt. 2022-ben csak a Borangolás rendezvényeit több mint 21 ezren keresték fel. Azzal, hogy a sokak szerint évtizedekig álomra szenderült pincesorok nagyobb figyelmet kaptak, valamint elkészült a Horváth-tető felújítása, ha a környéken valamilyen probléma jelentkezik, az egyre több embernek szúr szemet. Egy év alatt például csaknem a duplájára, 40 m3-re növekedett a történelmi Avason keletkező hulladék mennyisége.

A történelmi Avast érintő aktuális gondok megoldását segítik többek között az Avasi Hegygazdák is, akik közvetítenek a lakók, a pincetulajdonosok, az önkormányzat és a hivatalos szervek között. Magyar László hegygazda a szerdai rendészeti bejáráson is részt vett, és arról számolt be, hogy a környéken élők és az ottani pincetulajdonosok üdvözölték a nagyszabású akciót, bízva abban, hogy a fokozódó hatósági jelenlét miatt is rendezettebbé válhat a történelmi Avas. Elmondása szerint a legnagyobb falattal, a Nagy-Avassal kezdték, innen érkezett a legtöbb jelzés, ezek jellemzően egy-egy problémás családhoz kötődnek. Volt ahol a szemétszállítással kapcsolatos szerződés hiányzott, máshol a kutya nem volt chipeltetve – emlékezett vissza.

A hegygazdák egyébként további fórumokat és bejárásokat is terveznek, valamint igyekeznek felmérni és csoportosítani a helyben jellemző problémákat, melyeket várhatóan április végén, május elején tárnak majd az önkormányzat és a kormányhivatal elé. Továbbá, még a május 12-i Borangolás előtt, egy takarítási akciót szerveznek civilek bevonásával.

Forrás: www.minap.hu

Tags: