Közterület-felügyelő

Pályázati felhívás | Miskolci Önkormányzati Rendészet


A Miskolci Önkormányzati Rendészet pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII., továbbá a 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról c. törvényekben foglaltak szerint. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Miskolci Önkormányzati Rendészet részére önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása: közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése.

 

Közreműködés: a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében, a bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közterület-felügyelői hatáskörbe tartozó intézkedések megtétele.
 

Betöltendő állás jogviszonya: 
Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő
 

Munkavégzés helye: 
Miskolc
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzata és belső Életpálya Modell szabályzata az irányadók.
 

Feltételek, előnyök
 

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
   

Elvárt végzettség/képesítés:

 •    Középiskolai/gimnáziumi érettségi
   

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közterület-felügyelői vizsga vagy közszolgálati szakképesítés,
 • B kategóriás vezetői engedély,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
   

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
   

A pályázat benyújtásának határideje: 
Folyamatos
 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Miskolci Önkormányzati Rendészet: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/B.
 • Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@mior.hu

 

A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos

Kapcsolódó dokumentumok: