Szervezetszabályozó jogszabályok

  • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
  • Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény
  • A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény

  • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) Kormányrendelet
  • a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012 (III.7.) Kormányrendelet
  • a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012 (III.7.) Kormányrendelet
  • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet