Állás

 

Pályázati felhívás | Miskolci Önkormányzati Rendészet


 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet felvételt hirdet közterület-felügyelői munkakör betöltésére az alábbiak alapján.

 

A foglalkoztatás jellege: 

 

A munkaviszony létrejöttével a munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény szerinti, teljes munkaidejű foglalkoztatás, segédfelügyelői munkakörben. A segédfelügyelőként foglalkoztatott munkavállalónak a szakosodási időszakban a közterület-felügyelőként végezhető szakterületek között nyílik választási lehetősége. A szakosodást követően jogállására, továbbá illetményének megállapítására és a juttatásokra:   

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint
 • a Miskolci Önkormányzati Rendészet belső szabályzatai az irányadók.

 

A munkavégzés helye: Miskolc város közigazgatási területe

 

A munkáltató székhelye: Miskolci Önkormányzati Rendészet, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása. 
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség, 
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai érettségi,
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva,
 • A munkakör betöltéséhez szükséges fizikai-, pszichikai és egészségügyi alkalmasság
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint, hogy az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik.

 

Előnyt jelentő végzettségek:

 • Közterület-felügyelő végzettség;
 • Mezőőri végzettség,
 • Rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség;
 • Rendészeti szakközépiskolai, határrendész képző szakiskolai végzettség;
 • Középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés,
 • Határrendész szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés.
 • „B” kategóriás vezetői engedély

 

A munkakört betöltőkkel szemben támasztott elvárások:

 • Jó állóképesség és testi kondíció – gyaloglás, futás,
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság,
 • Stressz tűrő képesség, jó konfliktus kezelő képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség – kommunikáció,
 • Udvariasság – határozottság – megbízhatóság,
 • Logikus gondolkodás, helyzetfelismerés,
 • Képesség az új dolgok befogadására, tanulás.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 Benyújtandó iratok, igazolások:

 • A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Kormány rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás.

A jogviszony létesítéséhez szükséges iratok:

 • Háziorvos által kiállított, alkalmasságot igazoló okirat.

További felvilágosítás kérhető: 

 • Miskolci Önkormányzati Rendészet | Telefon: +36 46 502 572

A pályázat benyújtásának módja: 

 • Elektronikus úton: ugyfelszolgalat@mior.hu 
 • Postai úton: Miskolci Önkormányzati Rendészet | 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

A pályázat benyújtásának határideje: 

 • folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: 

 • folyamatos

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

Letölthető dokumentum:

Adatkezelési tájékoztató