Állás

 

Pályázati felhívás

A Miskolci Önkormányzati Rendészet felvételt hirdet segédfelügyelői munkakör betöltésére az alábbiak alapján.

 

A foglalkoztatás jellege: a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyve szerinti, határozatlan idejű, teljes munkaidejű foglalkoztatás.

 

A munkavégzés helye: Miskolc város közigazgatási területe

 

A munkáltató székhelye: Miskolci Önkormányzati Rendészet, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közreműködik a közterületi rend és tisztaság védelmében, az önkormányzati vagyon, a közterület, az épített és természeti környezet, a közrend, közbiztonság védelmében. Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok ellátásában, ebrendészeti feladatok ellátásában, a közlekedés rendjének biztosításában.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség, 
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai vagy gimnáziumi érettségi,
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésére hivatkozva,
 • Munkaköri alkalmasság.

 

Előnyt jelentő végzettségek:

 • Közterület-felügyelő OKJ végzettség;
 • Rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség;
 • Rendőr szakközépiskolai, határ- rendész képző szakiskolai végzettség;
 • Középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés,
 • Határ- rendész szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés.

 

A segédfelügyelői munkakört betöltőkkel szemben támasztott elvárások:

 • Jó állóképesség és testi kondíció – gyaloglás, futás,
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság,
 • Stressz tűrő képesség, jó konfliktus kezelő képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség – kommunikáció,
 • Udvariasság – határozottság – megbízhatóság,
 • Logikus gondolkodás, helyzetfelismerés,
 • Képesség az új dolgok befogadására, tanulás.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

Jogállás, munkabér és juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései irányadók.

 

Benyújtandó iratok, igazolások: (együttes meglétük az érvényes pályázat feltétele!)

 

A jogviszony létesítéséhez szükséges iratok:

 • Orvosi alkalmasságot igazoló okirat. (háziorvosi igazolás és 1 éven belüli tüdőszűrő lelet)

 

További felvilágosítás kérhető: allaspalyazat@mior.hu

Pályázat benyúj tásának módja: Elektronikus úton az allaspalyazat@mior.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: www.mior.hu

 

Letölthető melléklet:

önéletrajz minta

adatkezelési tájékoztató