Biciklivel a rendőrségre

Közel 2 hónapja a Miskolci Önkormányzati Rendészet Térfelügyeleti Szolgálata az egyik éjszakai szolgálat során észlelte, hogy a Selyemréti Strandfürdő előtt egy férfi kerékpárral ráhajt az úttestet a villamospályától elválasztó beton félgömb terelőelemekre, azon elesik, majd rövid időre eszméletét veszíti.

 

A térfigyelők azonnal rendészeti járőrt, mentőt küldtek a helyszínre, valamint értesítették a rendőrség Tevékenységirányítási Központját is.

Bár rövid idő telt el a járőrök helyszínre érkezéséig, a férfi közben magához tért, felállt és kerékpárját hátrahagyva a bérházak között eltűnt. Akkor a keresése nem vezetett eredményre. A sérült kerékpárt beszállították a Rendészetre.

 

Az esemény bekövetkezésekor sikerült megállapítani nevét, illetve bejelentett lakcímét, azonban ezen a címen nem tartózkodott életvitelszerűen.

 

A tegnapi napon a férfi jelentkezett kerékpárjáért a rendészeten, ahol azonban az egyik mezőőr megismerte, és eszébe jutott, hogy egy korábbi, rendőrjárőrrel végrehajtott közös szolgálat során keresték ezt a személyt vagyon elleni bűncselekmények miatt.

 

„Fémmunkások” Lyukóban

 A Miskolci Önkormányzati Rendészet Mezőőri Szolgálatának gépkocsizó járőrei a Miskolc, Testvériség útján furcsa „járműszerelvényre” lettek figyelmesek.

 

Egy, két lóerős meghajtással rendelkező jármű rakterén egy korábban több tíz lóerős gépi meghajtású (korábban személygépkocsi) elemeit látták.

 

Természetesen azonnal megállították és intézkedés alá vonták a lovaskocsi vezetőjét, annak utasát, valamint a lovaskocsi platóján lévő szétvágott személygépkocsi maradványait is átvizsgálták.

 

Tekintettel arra, hogy a korábbi jobb sorsra érdemes jármű eredete nem volt tisztázható a helyszínen, ezért rendőri segítséget kértek, melynek következtében a már hosszú idő óta megszokott hatékony, gyors együttműködés keretében a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai az intézkedést átvették.

 

Zarándoklat a Lyukói úton

A Miskolci Önkormányzati Rendészet járőrei a 16-os autóbuszjáraton teljesítettek szolgálatot, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy apró 3 év körüli gyermek felügyelet nélkül, céltalanul bolyong az út mellett.

 

Azonnal leszálltak az autóbuszról, odamentek a gyermekhez, akinek sikerült megállapítani lakhelyét és az intézkedés során azt is tisztáztuk, hogy mi történt vele.

 

A három éves kislány édesanyjával – aki 1995-ös születésű – valamint nagymamájával tartózkodott lyukói lakásukban.

 

A nagymama elindult vízért, ezalatt a kislány édesanyjával lakásukban maradt, majd gondolt egyet és a nagymama után indult.

 

Időközben azonban a nagymama bement az egyik szomszédhoz, a kislány pedig a lyukói útra tévedt és lakásuktól kb. 300 méterrel figyeltek fel rá a közterület-felügyelők, akik a gyermeket édesanyjának átadták.

 

Szerencsére időben vették észre a felügyelet nélkül kóborló gyermeket, hiszen megelőzték egy esetleges baleset bekövetkezését, vagy akár a kislány eltűnését is.

Bilincselés az Újgyőri Főtéren

2014. szeptember 02-án a délutáni órákban a Miskolc, Újgyőri Főtéren szolgálatot teljesítő Önkormányzati Rendészeti járőrök arra figyeltek fel, hogy egy 4-5 fős, részben ittas férfiakból álló társaság hangoskodik, kiabál, agresszíven viselkedik.

 

Viselkedésükből, mozdulataikból látszott, hogy rövidesen összeverekednek, hiszen több ütést irányoztak egymás felé, amely nem érte el a megcélzott személyt. Ezért a rendészek a közrend, közbiztonság helyreállítása érdekében azonnal intézkedésbe fogtak és megkísérelték a verekedni szándékozó személyeket szétválasztani.

 

Testi kényszer alkalmazásával ez sikerül, mivel azonban az egyik intézkedés alá vont személy többször újra haragosa felé ütött, így vele szemben a támadás megakadályozására bilincset kellett alkalmazni.

 

A társaság az intézkedés alatt hangoskodott, kiabált, de rövid idő alatt sikerült megnyugtatni a kedélyeket. A megbilincselt személyt további intézkedés, valamint az eljárás elfolytatása végett a Miskolci Rendőrkapitányságra – az időközben értesített – a rendőrjárőrök előállították.

 

Kis Király-hegyi vastolvajok

2014.08.25-én a járőrszolgálatukat megkezdő mezőőrök a Kis-Király hegyen a rendszeres betörések miatt megfigyelt házak egyikénél észlelték, hogy frissen kibontott és kikészített vas hulladék van elhelyezve, ami az épület födémszerkezetéből származik. A közelben beszélgetést és más zajokat hallottak. A megfigyelés eredményessége érdekében rejtett helyre vonultak. Néhány perccel később 2 férfi felpakolta a szóban forgó vashulladékot. Kihasználva a terep adottságait, valamint az évek alatt kialakult jelentős helyismeretet, az ösvények és csapások segítségével megtörtént a 2 férfi feltartóztatása, majd a rendőrjárőrők részére történő átadása.

 

Az elkövetés helyszínére ezúttal már rendőri és mezőőri kíséretben visszavezetett elkövetők az illegálisan megszerzett és felhalmozott fémhulladék tárgyában beismerő vallomást tettek, illetve elmodták, hogy ők bontották, majd szedték ki az ingatlanból a fémeket.

 

Vissza a gazdihoz

A Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőrei 2014. augusztus 15-én 11:00-óra körül Miskolc-Lyukóbányát elhagyva a parasznyai úton egy nagy testű, rottweiler keverék kutyára lettek figyelmesek.

 

A bejelentés alapján helyszínre érkező járőröknek rögtön feltünt, hogy a kutya feltételezhetően a gazdájától kóborolhatott el, amelyre az eb gondozott állapotából egyértelműen következetetni lehetett. A mezőőrök az erre a célra is rendszeresített chip-leolvasó segítségével beazonosították a kutya tulajdonosát, majd értesítést követően megtörtént annak átadása.

 

Az átvételkor kiderült, hogy a mezzőőri intézkedés egy 3 napos kaland végét jelntette a kutya számára.

„Hajléktalan szálló” az Avas ruzsini oldalában

 A Miskolci Önkormányzati Rendészet közterületi állománya ellenőrzést tartott az Avas Ny-i oldalán lévő fás, bokros területen.

 

Az ellenőrzés során egy hajléktalan táborra bukkantak a rendészek, ahol 6 fő húzta meg magát borzasztó körülmények között.

A hatalmas mennyiségű szemét lehetőséget teremtett a rovarok, rágcsálók elszaporodására és természetesen akár különböző fertőzések elterjedésére is.

 

Ennek megakadályozására a Rendészet „a tábort” felszámolta és az ott élő, egyébként más településről érkezett 6 felnőttnek felhívták figyelmét az ilyen életmód veszélyeire, valamint felszólították távozásra a csoportot, amelynek eleget is tettek.

 

A „hajléktalan szálló lakói” Encs városából érkeztek néhány héttel ezelőtt, mivel elmondásuk szerint az épületet, amelyben eddig éltek az Önkormányzat a fejük felől elbontotta.

 

Az itt élő, és egyébként a Miskolci Gyermekvédelmi Központból engedély nélkül ott tartózkodó fiatalkorú visszaszállítására a rendőrséggel közösen intézkedtek.

 

Elfogás térfigyelő kamerák segítségével

A Miskolci Önkormányzati Rendészet térfigyelő szolgálata 2014. július 30-án 03:58-perckor észlelte, hogy egy fiatalember Miskolc sétálóutcáján kukákat rugdosott, majd borogatott fel. A fiatalember ezt követően a Széchenyi - Kazinczy utcák kereszteződésében az egy hete telepített MVK Zrt. Online Menetrendjének rongálásába kezdett.

A szolgálatot teljesítő térfigyelők az eseménysorozatot észlelve közvetlen rádiókapcsolat utján értesítették a B.A.Z. Megyei Rendőrkapitányság Tevékenység Irányítási Központját. A randalírozó fiatal ámokfutásának a jelzéstől számított 7 percen belül helyszínre érkező rendőrjárőr vetett végett, akik az elfogás után az elkövetővel szemben garázdaság elkövetése miatt indítottak eljárást. 

Illegális áramelosztó az illegálisan feltört lakás áramellátásához

A Miskolci Önkormányzati Rendészet akció csoportja ellenőrzést tartott a Miskolc, Békeszálló telep egyik lakóház tömbjében. Az ellenőrzés során kollégáink találtak egy lakást, amelynek nyílászáróit korábban a MIK Zrt. már lefalazta, azonban egy 5 fős család a falakat kibontotta és a lakásba beköltözött. Kollégáink felszólították őket az ingatlan elhagyására és velük szemben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezzük.

 

Nemcsak az illegális beköltözés volt az ellenőrzés célja, hanem az illegális áramvételezés megakadályozása is. A rendészek észrevettek egy rejtett vezetéket, amely az épülettömb padlására vezetett, oda felmászva megállapították, hogy egy szabályos elosztóhálózat működik az épületben, egy szabálytalan vételezési pontról több lakásba vezetett az áram útja.

 

Az ingatlanokban úgynevezett feltöltőkártyás villanyórákat találtak kollégáink, amelyre használóik alacsony összeget feltöltenek, azonban a fő áramellátást a lakásokba méretlen vezetékekről biztosították. A Rendészet az illegális beköltözések és szabálytalan áramvételezések ellen további ellenőrzéseket és intézkedéseket folytat.

Ifjúságvédelmi őrszolgálat a fiatalokért

2014. június 13-án járőrszolgálat teljesítésének ideje alatt kollégáink a Miskolc, Király utcán észlelték, hogy (volt Mesecukrászda előtti téren) egy 7-8 főből álló társaság közterületen szeszesitalt fogyasztott.

 

A csoport egyik tagja szemmel láthatóan erősen illuminált állapotban volt, aki az ellenőrzés során egyre rosszabb egészségügyi állapotba került.

 

A fiatalembert leültették, mivel – állapotára tekintettel – kérdésekre válaszolni nem tudott, így a jelenlévők segítségét kérték lakhelyének kiderítése érdekében.

A nála lévő lakcímkártyából és elmondásból megállapítást nyert, hogy Sajószentpéter területén lakik. A T-Home Tudakozón keresztül a szüleit értesítették 21 óra 53 perckor, akik egy rokonukat küldték gyermekükért.

Oldalak