Hírek

Utcai harcosok(k)

Miskolc, Széchenyi és Kazinczy utcák kereszteződősét vélték ideális helyszínének vitájuk rendezésére azok az önkéntes utcai harcosok, akik 2014 november 15-én éjjelén egy 20-25 fős társaságból kiválva erőszakkal próbálták igazukat egymásra erőltetni.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet Térfelügyeleti Szolgálata már a csoportosulás kezdetétől figyelemmel kísérte a társaságot, majd az első ütésváltást észlelve azonnal megtette a szükséges intézkedést.

A jelzés alapján helyszínre érkező rendőrjárőr a garázdaság vétségében érintett személyeket a Miskolci Rendőrkapitányságra előállította.

Gyors rúgás, gyors intézkedés, gyors ítélet - Ítélet 24 órán belül

A Miskolci Önkormányzati Rendészet járőrei az elmúlt hét csütörtök estéjén szokásos ellenőrzési tevékenységüket végezték Miskolcon, az Újgyőri Főtéren.

Itt állt a szolgálati Dacia Duster terepjáró is. Az ott járőröző rendészek, valamint a Térfelügyeleti Szolgálat is észlelték, hogy egy férfi bizonytalan léptekkel a szolgálati gépjármű felé közeledik, majd annak hátsó részébe belerúgott egyet.Menekülésre azonban már nem volt ideje, mert a cselekményt észlelő közterület felügyelők azonnal elfogták, és szintén a területen ellenőrzést végző rendőrjárőrök számára további intézkedés végett átadták.

A Miskolci Rendőrkapitányság forrónyomos szolgálatának munkatársai a szükséges nyomozati cselekményeket foganatosították, az elkövető őrizetbe vétele mellett.

Másnap, azaz péntek reggel az ügy a Miskolci Járási Ügyészségen, majd a Miskolci Járási Bíróságon folytatódott, ahol megszületett a marasztaló ítélet. A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolci Rendőrkapitányság kezdetektől fogva nagyon szoros munkakapcsolatot és együttműködést alakított ki.

Ruzsini záróra

Városunk nem várt vendégei számára rendkívüli népszerűségnek örvendő ruzsini barlanglakás a rendszeres ellenőrzés és hatósági ráhatás eredményeként végleg bezárta kapuit.

A Városgazda Kft. a visszaköltözés, valamint az őskori körülmények ismételt kialakulásának megakadályozása érdekében a pince bejáratát MMJV Polgármesteri Hivatal Beruházási- és Városüzemeltetési Osztályának megrendelésére lefalazta, a területen felhalmozott több köbméternyi szemetet elszállította

Korábban írtuk: „Hajléktalan szálló” az Avas ruzsini oldalában.

Roncsautónak nincs helye a városban

Csaknem harminc „roncsautót” szállított el április óta az önkormányzati rendészet.

A jogszabály szerint közterületen maximum harminc napig lehet forgalomból kivont autót „tárolni”. A tulajdonost először csak figyelmeztetik, ezt követően el is szállítják a járművet – ennek költsége a büntetéssel és a tárolással együtt több százezer forint is lehet. 

Fotó: Juhász Á.
Forrás: www.minap.hu

Óvodai délelőtt a rendészettel

A mai napon egy rendkívül különleges felkérésnek tett eleget a Miskolci Önkormányzati Rendészet.

A Miskolci Közösségi Rendészet kezdeményezésére a Miskolci Rendőrkapitányság rendőrkutyás szolgálatával közösen egy játékos bemutatón vettek részt járőreink. 

A bemutatónak otthont adó Miskolci Belvárosi Óvoda "lakói" egy robbanóanyag keresésére speciálisan kiképzett rendőrkutyával barátkozhattak, majd ezt követően lehetőségük nyílt a járőr gépkocsik és azok technikai eszközeinek testközelből történő megismerésére, kipróbálása.A közösen eltöltött délelőtt mind a gyermekek, mind pedig a járőrök számára nagy örömet jelentett.

Az óvoda vezetésének ezúton is köszönjük a lehetőséget!

www.belvarosiovoda.hu

Biciklivel a rendőrségre

Közel 2 hónapja a Miskolci Önkormányzati Rendészet Térfelügyeleti Szolgálata az egyik éjszakai szolgálat során észlelte, hogy a Selyemréti Strandfürdő előtt egy férfi kerékpárral ráhajt az úttestet a villamospályától elválasztó beton félgömb terelőelemekre, azon elesik, majd rövid időre eszméletét veszíti.

A térfigyelők azonnal rendészeti járőrt, mentőt küldtek a helyszínre, valamint értesítették a rendőrség Tevékenységirányítási Központját is.Bár rövid idő telt el a járőrök helyszínre érkezéséig, a férfi közben magához tért, felállt és kerékpárját hátrahagyva a bérházak között eltűnt. Akkor a keresése nem vezetett eredményre. A sérült kerékpárt beszállították a Rendészetre. Az esemény bekövetkezésekor sikerült megállapítani nevét, illetve bejelentett lakcímét, azonban ezen a címen nem tartózkodott életvitelszerűen.

A tegnapi napon a férfi jelentkezett kerékpárjáért a rendészeten, ahol azonban az egyik mezőőr megismerte, és eszébe jutott, hogy egy korábbi, rendőrjárőrrel végrehajtott közös szolgálat során keresték ezt a személyt vagyon elleni bűncselekmények miatt.

„Fémmunkások” Lyukóban

 A Miskolci Önkormányzati Rendészet Mezőőri Szolgálatának gépkocsizó járőrei a Miskolc, Testvériség útján furcsa „járműszerelvényre” lettek figyelmesek.

A két lóerős meghajtással rendelkező jármű rakterén egy korábban több tíz lóerős gépi meghajtású (korábban személygépkocsi) elemeit látták.Természetesen azonnal megállították és intézkedés alá vonták a lovaskocsi vezetőjét, annak utasát, valamint a lovaskocsi platóján lévő szétvágott személygépkocsi maradványait is átvizsgálták.

Tekintettel arra, hogy a korábbi jobb sorsra érdemes jármű eredete nem volt tisztázható a helyszínen, ezért rendőri segítséget kértek, melynek következtében a már hosszú idő óta megszokott hatékony, gyors együttműködés keretében a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai az intézkedést átvették. Ezt követően, az érdekes járműkonvoj indult el a Miskolci Rendőrkapitányságra, amelynek elől haladó járműve egy megkülönböztető jelzéseit használó rendőrautó, a második jármű a két lóerős lovaskocsi, még a záróbiztosítást az Önkormányzati Rendészet járműve alkotta.

A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben büntetőeljárást indított.

Zarándoklat a Lyukói úton

A Miskolci Önkormányzati Rendészet járőrei a 16-os autóbuszjáraton teljesítettek szolgálatot, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy apró 3 év körüli gyermek felügyelet nélkül, céltalanul bolyong az út mellett.

Azonnal leszálltak az autóbuszról, odamentek a gyermekhez, akinek sikerült megállapítani lakhelyét és az intézkedés során azt is tisztáztuk, hogy mi történt vele.A három éves kislány édesanyjával – aki 1995-ös születésű – valamint nagymamájával tartózkodott lyukói lakásukban.

A nagymama elindult vízért, ezalatt a kislány édesanyjával lakásukban maradt, majd gondolt egyet és a nagymama után indult. Időközben azonban a nagymama bement az egyik szomszédhoz, a kislány pedig a lyukói útra tévedt és lakásuktól kb. 300 méterrel figyeltek fel rá a közterület-felügyelők, akik a gyermeket édesanyjának átadták.

Szerencsére időben vették észre a felügyelet nélkül kóborló gyermeket, hiszen megelőzték egy esetleges baleset bekövetkezését, vagy akár a kislány eltűnését is.

Bilincselés az Újgyőri Főtéren

2014. szeptember 02-án a délutáni órákban a Miskolc, Újgyőri Főtéren szolgálatot teljesítő Önkormányzati Rendészeti járőrök arra figyeltek fel, hogy egy 4-5 fős, részben ittas férfiakból álló társaság hangoskodik, kiabál, agresszíven viselkedik.

Viselkedésükből, mozdulataikból látszott, hogy rövidesen összeverekednek, hiszen több ütést irányoztak egymás felé, amely nem érte el a megcélzott személyt. Ezért a rendészek a közrend, közbiztonság helyreállítása érdekében azonnal intézkedésbe fogtak és megkísérelték a verekedni szándékozó személyeket szétválasztani.Testi kényszer alkalmazásával ez sikerül, mivel azonban az egyik intézkedés alá vont személy többször újra haragosa felé ütött, így vele szemben a támadás megakadályozására bilincset kellett alkalmazni.

A társaság az intézkedés alatt hangoskodott, kiabált, de rövid idő alatt sikerült megnyugtatni a kedélyeket. A megbilincselt személyt további intézkedés, valamint az eljárás elfolytatása végett a Miskolci Rendőrkapitányságra – az időközben értesített – a rendőrjárőrök előállították.

Az Újgyőri Főtéren biztosított folyamatos rendészeti jelenlét eredményeképpen sikerült a súlyosabb esemény bekövetkezését megszakítani és a garázda elkövetőt előállítani.

Kis Király-hegyi vastolvajok

2014.08.25-én a járőrszolgálatukat megkezdő mezőőrök a Kis-Király hegyen a rendszeres betörések miatt megfigyelt házak egyikénél észlelték, hogy frissen kibontott és kikészített vas hulladék van elhelyezve, ami az épület födémszerkezetéből származik.

A közelben beszélgetést és más zajokat hallottak. A megfigyelés eredményessége érdekében rejtett helyre vonultak. Néhány perccel később 2 férfi felpakolta a szóban forgó vashulladékot. Kihasználva a terep adottságait, valamint az évek alatt kialakult jelentős helyismeretet, az ösvények és csapások segítségével megtörtént a 2 férfi feltartóztatása, majd a rendőrjárőrők részére történő átadása.

Az elkövetés helyszínére ezúttal már rendőri és mezőőri kíséretben visszavezetett elkövetők az illegálisan megszerzett és felhalmozott fémhulladék tárgyában beismerő vallomást tettek, illetve elmondták, hogy ők bontották, majd szedték ki az ingatlanból a fémeket. A Miskolci Önkormányzati Rendészet járőrei részére rendszeresített és használt térinformatikai eszköz alkalmazásával már a helyszínen, rövid időn belül megállapítást nyert, hogy az elkövetők az életvitelszerűen lakhatásra használt ingatlanban jogcím nélkül tartózkodnak, mely szabálysértési tényállásban a mezőőrök hatáskörüknek megfelelően eljártak.

Elmondásuk alapján a Fészekrakó program keretein belül kaptak lakást Miskolcon, majd kilakoltatásuk után, a helyszínen éltek tovább életvitelszerűen.

Oldalak