Hírek

Vissza a gazdihoz

A Miskolci Önkormányzati Rendészet mezőőrei 2014. augusztus 15-én 11:00-óra körül Miskolc-Lyukóbányát elhagyva a parasznyai úton egy nagy testű, rottweiler keverék kutyára lettek figyelmesek.

A bejelentés alapján helyszínre érkező járőröknek rögtön feltűnt, hogy a kutya feltételezhetően a gazdájától kóborolhatott el, amelyre az eb gondozott állapotából egyértelműen következtetni lehetett. A mezőőrök az erre a célra is rendszeresített chip-leolvasó segítségével beazonosították a kutya tulajdonosát, majd értesítést követően megtörtént annak átadása.

Az átvételkor kiderült, hogy a mezőőri intézkedés egy 3 napos kaland végét jelentette a kutya számára.

„Hajléktalan szálló” az Avas ruzsini oldalában

 A Miskolci Önkormányzati Rendészet közterületi állománya ellenőrzést tartott az Avas Ny-i oldalán lévő fás, bokros területen.

 

Az ellenőrzés során egy hajléktalan táborra bukkantak a rendészek, ahol 6 fő húzta meg magát borzasztó körülmények között.

A hatalmas mennyiségű szemét lehetőséget teremtett a rovarok, rágcsálók elszaporodására és természetesen akár különböző fertőzések elterjedésére is.

 

Ennek megakadályozására a Rendészet „a tábort” felszámolta és az ott élő, egyébként más településről érkezett 6 felnőttnek felhívták figyelmét az ilyen életmód veszélyeire, valamint felszólították távozásra a csoportot, amelynek eleget is tettek.

 

A „hajléktalan szálló lakói” Encs városából érkeztek néhány héttel ezelőtt, mivel elmondásuk szerint az épületet, amelyben eddig éltek az Önkormányzat a fejük felől elbontotta.

 

Az itt élő, és egyébként a Miskolci Gyermekvédelmi Központból engedély nélkül ott tartózkodó fiatalkorú visszaszállítására a rendőrséggel közösen intézkedtek.

 

Elfogás térfigyelő kamerák segítségével

A Miskolci Önkormányzati Rendészet térfigyelő szolgálata 2014. július 30-án 03:58-perckor észlelte, hogy egy fiatalember Miskolc sétálóutcáján kukákat rugdosott, majd borogatott fel. A fiatalember ezt követően a Széchenyi - Kazinczy utcák kereszteződésében az egy hete telepített MVK Zrt. Online Menetrendjének rongálásába kezdett.

A szolgálatot teljesítő térfigyelők az eseménysorozatot észlelve közvetlen rádiókapcsolat utján értesítették a B.A.Z. Megyei Rendőrkapitányság Tevékenység Irányítási Központját. A randalírozó fiatal ámokfutásának a jelzéstől számított 7 percen belül helyszínre érkező rendőrjárőr vetett végett, akik az elfogás után az elkövetővel szemben garázdaság elkövetése miatt indítottak eljárást. 

Illegális áramelosztó az illegálisan feltört lakás áramellátásához

A Miskolci Önkormányzati Rendészet akció csoportja ellenőrzést tartott a Miskolc, Békeszálló telep egyik lakóház tömbjében. Az ellenőrzés során kollégáink találtak egy lakást, amelynek nyílászáróit korábban a MIK Zrt. már lefalazta, azonban egy 5 fős család a falakat kibontotta és a lakásba beköltözött. Kollégáink felszólították őket az ingatlan elhagyására és velük szemben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezzük.

 

Nemcsak az illegális beköltözés volt az ellenőrzés célja, hanem az illegális áramvételezés megakadályozása is. A rendészek észrevettek egy rejtett vezetéket, amely az épülettömb padlására vezetett, oda felmászva megállapították, hogy egy szabályos elosztóhálózat működik az épületben, egy szabálytalan vételezési pontról több lakásba vezetett az áram útja.

 

Az ingatlanokban úgynevezett feltöltőkártyás villanyórákat találtak kollégáink, amelyre használóik alacsony összeget feltöltenek, azonban a fő áramellátást a lakásokba méretlen vezetékekről biztosították. A Rendészet az illegális beköltözések és szabálytalan áramvételezések ellen további ellenőrzéseket és intézkedéseket folytat.

Ifjúságvédelmi őrszolgálat a fiatalokért

2014. június 13-án járőrszolgálat teljesítésének ideje alatt kollégáink a Miskolc, Király utcán észlelték, hogy (volt Mesecukrászda előtti téren) egy 7-8 főből álló társaság közterületen szeszesitalt fogyasztott.

 

A csoport egyik tagja szemmel láthatóan erősen illuminált állapotban volt, aki az ellenőrzés során egyre rosszabb egészségügyi állapotba került.

 

A fiatalembert leültették, mivel – állapotára tekintettel – kérdésekre válaszolni nem tudott, így a jelenlévők segítségét kérték lakhelyének kiderítése érdekében.

A nála lévő lakcímkártyából és elmondásból megállapítást nyert, hogy Sajószentpéter területén lakik. A T-Home Tudakozón keresztül a szüleit értesítették 21 óra 53 perckor, akik egy rokonukat küldték gyermekükért.

Kampók a légvezetéken

A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai a mai napon fokozott ellenőrzést tartottak a Miskolc-Lyukóvölgy területén, különös figyelemmel az Elnök utcára és térségére.

 

Az ellenőrzésen a Rendészet mezőőrei az ÉMÁSZ munkatársaival célellenőrzést tartottak a területen, amelynek célja többek között a szabálytalan áramvételezések, áramlopások megszakítása, megakadályozása volt.

 

Az ellenőrzés során a mezőőrök 4 olyan ingatlant találtak, ahol az utcai közvilágítási hálózatról, a légvezetékről az úgynevezett „kampós” módszer alkalmazásával vételeztek szabálytalanul áramot.

 

Az ÉMÁSZ munkatársai az áramlopást megszakították, az eszközöket leszedték és a Miskolci Rendőrkapitányság munkatársai – akik szintén jelen voltak az ellenőrzésen – a szükséges intézkedéseket az eljárás lefolytatására megtették.

Őzugrói kakukktojás

A mai napon (2014.06.04.) a Miskolci Önkormányzati Rendészet közterület-felügyelői egy információ alapján hajtottak végre ellenőrzést Miskolc, Őzugró területén.

 

Az egyik ingatlan ellenőrzésekor megállapították, hogy ott több felnőtt és fiatalkorú személy tartózkodik, akik között megtalálható volt egy 16. életévét még be nem töltött fiatal hölgy is.

Tekintettel arra, hogy az ifjú hölgy nem illet a környezetbe és az ott tartózkodók családi körébe, így intézkedés alá vonták a családot és rendőri közreműködést kértek.

 

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a fiatal hölgyet tiszatarjáni állandó lakcíméről történt eltűnése miatt a rendőrség körözi, így vele szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedésre került sor, és a Miskolci Rendőrkapitányságra kísérték.

Közterületi segítségnyújtások

Segítséget nyújtottak rendészeink a mentőhelikopter leszállóhelyének biztosítására a Népkert területén a mai napon.

Járőrözés során észlelték kollégáink, hogy a területen a mentőhelikopter leszálláshoz készülődik ezért azonnal intézkedtek a terület lezárására, valamint a leszállóhely biztosítására. A helikopterből a beteget mentőautóba helyezték át és szállították további gyógykezelésre. Úgy szintén segítséget nyújtottak kollégáink egy idősebb személy számára az Újgyőri Főtéren. Az ott szolgálatot teljesítő és állandó jelenlétet biztosító járőr tagjai észlelték, hogy egy idősebb férfi elesik.

Segítséget kívántak számára nyújtani, de látható volt, hogy a sérült feltehetően olyan sérülést szenvedett, amely mozgásképtelenné tette, ezért hozzá soron kívül mentőt hívtak hozzá, akik a bajban lévőt a baleseti sebészetre szállították, ahol megállapították, hogy combnyaktörést szenvedett.

Az elmúlt napok tovább bővelkedtek olyan intézkedésben, amelyek a segítségnyújtásról szóltak, hiszen fentieken kívül úgy szintén az Újgyőri Főtéren kellett segítséget nyújtaniuk egy olyan hölgynek, aki megszédült, elesett és az arcán sérült. Hozzá mentőt hívtak és annak érkezéséig segítséget nyújtottak a számára.

Szabadidőben sem tétlenkedtek a mezőőrök

A Miskolci Önkormányzati Rendészet egyik mezőőre szolgálaton kívül szabadidőben lovagolt Miskolc-Pereces területén, amikor észlelte, hogy a Híd utcán található híd korlátját egy ismeretlen személy fémfűrésszel darabolja

Az eseményt észlelve azt azonnal jelentette a Rendészet Ügyeletére és segítséget kért. Az Ügyelet azonnal a helyszínre küldte a szolgálatban lévő mezőőri járőrpárost, akik a helyszínen a híd darabolásán munkálkodó férfit elfogták. Az időközben értesített rendőrjárőr számára elfogott személyt az elkövetés eszközével átadták. 

Információink szerint a Miskolci Rendőrkapitányság gyorsított eljárásban tervezi az elkövető bíróság elé állítását.

Intézkedés az Újgyőri főtéren

 Az Újgyőri főtéren, az utóbbi időben bevezetett fokozott rendészeti jelenlét nyújtott segítséget az MVK Zrt. jegyellenőreinek. Utazás közben ellenőrzés alá vontak egy személyt, aki feltehetően hamisított bérlettel kívánt utazni a tömegközlekedési járművön.

Kollégáinkat az MVK Zrt. ellenőrei igazoltatásra kérték fel, illetve közreműködtek a személy helyszínen történő visszatartásában, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. A hamisított bérlettel utazóval szemben a Miskolci Rendőrkapitányság közokirat hamisítás miatt indított eljárást.

 

Oldalak